Image

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

im. Prof. Adama Grucy CMKP

Misja szpitala

        Misją SPSK jest udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie działalności dydaktycznej zgodnie z najlepszymi osiągnięciami wiedzy medycznej i najwyższymi standardami jakościowymi.

        Celem strategicznym jest osiągnięcie najwyższej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych a także wzmocnienie pozycji jako wiodącego ośrodka w kraju.  • Zapraszamy

    Do obejrzenia filmu o SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku