Klinika Ortopedii i Chorób Zapalnych Narządu Ruchu CMKP w Otwocku
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
Tel. / fax. 22 788-91-95
Mail: kl.ort.chz@spskgruca.pl,

Klinika została powołana przez CMKP w 2007 roku. Znajduje się na parterze głównego budynku szpitala i określana jest jako Oddział XIV. Oddział liczy 28 łóżek. Hospitalizowanych jest średnio 700 chorych i wykonywanych jest ok. 600 zabiegów operacyjnych rocznie. Największą grupę zabiegów operacyjnych stanowią endoprotezoplastyki stawów biodrowych (ok. 300 rocznie) i kolanowych (ok. 150 rocznie). zajmujemy się również leczeniem operacyjnym zniekształceń w chorobach reumatycznych. Wykonujemy zabiegi rewizyjne endoprotez stawów biodrowych i kolanowych (wymiana obluzowanych endoprotez). Inne zabiegi operacyjne wykonywane w Klinice to : artroskopia stawu kolanowego włącznie z rekonstrukcją ACL, dyscektomie, operacje stenozy odcinka lędźwiowego kręgosłupa i inne drobne zabiegi ortopedyczne.

Kierownik Oddziału:dr n. med. Marcin Milecki
Asystenci:dr n. med. Dariusz Marczak, lek. Aleksander Wielopolski, lek. Tomasz Okoń, dr n. med. Ines Pokrzywnicka-Gajek(reumatolog)
Pielęgniarka oddziałowa:mgr Małgorzata Grzegorzewska
Rehabilitanci:mgr Magdalena Marsicka, lic. Barbara Ratyńska
Zespół pięlęgniarski:lic. Mariola Skwarek, Joanna Maletka, mgr Lidia Sosnowska, Hanna Kamińska, Danuta Urbańska, Joanna Przybysz, Helena Długaszek, Urszula Szczepańczyk, Bożena Cichecka, lic. Elżbieta Jackowska, Anetta Kłak
Sekretariat:lic. Agnieszka Nizabitowska, Joanna Pawlik

  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
  Działalność naukowa Kliniki koncentruje się wokół następujących problemów:
 • Zastosowanie różnych typów endoprotez stawów biodrowych i kolanowych
 • Realloplastyki stawów biodrowych i kolanowych
 • Powikłania wczesne i późne po endoprotezoplastykach stawu biodrowego i kolanowego
 • Biomechanika endoprotez stawu kolanowego
 • Zastosowanie biomateriałów w uzupełnieniu ubytków kostnych podczas realloplastyk
 • Wczesna diagnostyka infekcji okołoprotezowych
 • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi

  DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
 • Specjalizacyjne i doskonalące Kursy CMKP
 • Indywidualne szkolenia chirurgów (surgeon to surgeon) w zakresie endoprotezoplastyk stawów biodrowych i kolanowych
 • Współpraca dydaktyczno-szkoleniowa z ośrodkami zagranicznymi