Kliniki Szpitala

Klinika Ortopedii CMKP - kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński
tel. (022) 779-54-18
Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP - kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski
tel. (022) 788-56-75
Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP - kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
tel. (022) 788-79-97
Klinika Ortopedii i Chorób Zapalnych Narządu Ruchu CMKP - kierownik Kliniki dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
tel. (022) 788-91-95