Zakład Diagnostyki Obrazowej
Pracownia tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego8:00 - 15:00(022) 779-40-31 wew. 388
Formularz zapisu na badanie Kliknij


Poradnia specjalistyczna - kierownik lek. ortpeda Bohdan Sokólski, pielęgniarka oddziałowa Teresa Kacprzak
Przychodnia specjalistyczna dorosłych8:00 - 15:00(022) 788-56-95
Przychodnia specjalistyczna dzieci8:00 - 15:00(022) 779-70-01
Przychodnia otwrata od godziny 7:30


Zapisu pacjentów mozna dokonywać w godzinach 8.30-15.00 :

1) dorośli - w gabinecie zapisów
dzieci - w okienku zapisów w rejestracji

2) telefonicznie dzwoniąc pod numer
dorośli - 22 788 56 95, 22 779 75 90
dzieci - 22 779 70 01

3) Poprzez formularz zapisu na stronie Kliknij

Godziny przyjmowania i załatwiania spraw :
Jednostka organizacyjnaGodziny pracy :Telefon :Fax :
Sekretariat Szpitala7:30 - 15:30(022) 779-32-02
(022) 779-28-15
(022) 779-35-71
Dział Statystyki i Informacji Medycznej7:30 - 15:30(022) 779-40-31 wew. 330,280(022) 779-35-71
Centralacałą dobę(022) 779-40-31


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw :
  • Pisma urzędowe oraz inne ważne pisma przychodzące do Szpitala odnotowywane są w Księdze Kancelaryjnej (w Sekretariacie Szpitala), następnie kierowane są przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.

  • Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków Dyrektor powierza wyznaczonym pracownikom.

  • Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa regulamin pracy i regulamin organizacyjny.

  • Umawianie wizyt on-line (Poradnia ortopedyczna dla dorosłych i dzieci) :

    !!! Formularz zapisu !!!


    Udostępnianie dokumentacji medycznej - wzór wniosku :

    !!! Wzór wniosku !!!