Informacje Ogólne

Cel działania Szpitala :


udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia oraz uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, powiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.

Zadania Szpitala :


Do zadań Szpitala należy udzielanie świadczeń zdrowotnych i świadczeń specjalistycznych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych w zakresie :
- ortopedii
- traumatologii
- rehabilitacji
oraz udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych.

Rodzaje udzielanych świadczeń :


Szpital udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii w ramach:
opieki stacjonarnej ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysoko specjalistycznych,
opieki ambulatoryjnej, diagnostyki oraz rehabilitacji.
mając na celu przywrócenie, zachowanie bądź poprawę stanu zdrowia pacjenta.

Organ założycielski i nadzorujący :


Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Obszar działania :


Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Współpraca :


Szpital współpracuje z uczelnią medyczną Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie, która kształci lekarzy w ramach specjalizacji z różnych zakresów medycyny oraz prowadzi działalność naukowo-badawczą.Dodane dnia: 09.10.2009
Design by Kris