Struktura Organizacyjna Szpitala

Klinika Ortopedii - Prof. dr hab. Wojciech Marczyński :

- Oddział II Ortopedii Dorosłych
- Oddział VI Zapaleń Kości
- Oddział VII Uszkodzeń i Patologii Miednicy
- Oddział XI Gruźlicy Kostno-Stawowej
- Oddział XII Chirurgii Kręgosłupa


Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu - Prof. dr hab. Stanisław Pomianowski :

- Oddział III Traumatologii Ogólnej
- Oddział IV Urazów Kończyny Górnej
- Oddział V Uszkodzeń Kolana i Chirurgii Artroskopowej


Klinika Ortopedii, Ortopedii i traumatologii Dziecięcej -
    Prof. dr hab. Jarosław Czubak :

- Oddział IA Ortopedii i Traumatologii Dzieci
- Oddział IB Ortopedii i Traumatologii Dorosłych


Klinika Ortopedii i Chorób Zapalnych Narządu Ruchu - dr hab. Jacek Kowalczewski :

- Oddział XIV Ortopedii i Chorób Zapalnych Narządu Ruchu


Inne ośrodki medyczne :

- Przychodnia Specjalistyczna Dorosłych
- Przychodnia Specjalistyczna Dzieci
- Zakład Rehabilitacji
- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
- Zakład Diagnostyki Obrazowej
- Apteka

Dodane dnia: 09.10.2009
Design by Kris